Hallat ry

Etusivu » Opiskelu » Hallintotieteet » Julkisoikeus

Julkisoikeus

Julkisoikeuden opintosuunta

Julkisoikeuden opintosuunta kouluttaa julkisen hallinnon asiantuntijoita, joilla on kyky yhdistää oikeudellinen asiantuntemus hallinnon, talouden ja politiikan tuntemukseen. Opintosuunta antaa perusteelliset tiedot julkista hallintoa sääntelevästä oikeudellisesta normistosta ja valmiudet kytkeä normitieto yhteiskunnallisiin ja toiminnallisiin yhteyksiinsä.

Oikeustiede ei ole muiden hallintotieteiden tutkinto-ohjelman oppiaineiden tapaan empiirinen yhteiskuntatiede. Oikeustieteessä emme tutki sitä millainen yhteiskunta on, vaan sen sijaan tarkastelemme millainen sen oikeusnormien perusteella pitäisi olla.

Julkisoikeutta opiskellaan Tampereella erilaisessa ympäristössä kuin esimerkiksi Helsingissä ja Turussa, joissa julkisoikeus sijoittuu oikeustieteelliseen tiedekuntaan. Koulutuksen ytimessä on Tampereella ajatus siitä, että oikeudellisen aineksen rinnalla opiskellaan niin sanottuja reaalitieteitä, kuten muita hallintotieteitä, kauppatieteitä ja/tai politiikkatieteitä. Tällä pyritään siihen, että valmistuneet hallitsevat mahdollisimman laajasti erilaisia osaamiskokonaisuuksia, mikä nykyajan työmarkkinoilla on erittäin arvostettua.Julkisoikeudesta valmistuneilla on laajat ja hyvät työllistymismahdollisuudet. Suurin osa, vuonna 2010 tehdyn tutkimuksen mukaan, julkisoikeudesta valmistuneista työskenteli julkisella sektorilla (77 % kyselyyn vastaajista) ja valtaosa heistä valtiolla (51 % vastaajista).
Kunnallisoikeus pääaineenaan valmistuneista vastaajista peräti 80 prosenttia oli kuntien palveluksessa. Julkisoikeudesta ja kunnallisoikeudesta valmistuneiden työtehtävät vaihtelivat erilaisista hallinto-, suunnittelu- ja kehitystehtävistä johto- ja esimiestehtäviin. Tavallisia tehtävänimikkeitä olivat suunnittelija, tarkastaja, ylitarkastaja, toimitusjohtaja, rikoskomisario, tutkija, kunnanjohtaja, hallintojohtaja, hallintosihteeri ja henkilöstöpäällikkö.
Julkisoikeuden opintosuunnan kandidaattipolku on seuraavanlainen:
JulkisoikeuskandiAluksi sinun tulee suorittaa kaikille hallintotieteilijöille yhteiset opinnot (hallintotieteiden perusopinnot, kieli- ja viestintäopinnot, opiskeluvalmiudet, sekä tieteentekemisen valmiudet).Julkisoikeuteen suuntaavat opinnot ovat erityisesti juuri niitä opintoja, joiden kautta maisteri opintoihin suuntautuminen lähtee liikkeelle. Julkisoikeuteen suuntaavat opinnot kokonaisuus sisältää seuraavat moduulit; Oikeudellisten aineiden yhteinen moduuli, Julkisoikeuden yhteinen moduuli, sekä yksi 10 opintopisteen valinnainen moduuli (Hallinto-oikeuden moduuli, Valtiosääntöoikeuden moduuli, Kunnallisoikeuden moduuli) Näiden kautta opiskelijan on luonteva siirtyä kandidaattipolun vihreän osan seuraavaan
vaiheeseen eli julkisoikeuden kandidaattiseminaariin ja -tutkielmaan.
Polun sinertävän-liila osio pitää sisällään kandidaatin tutkinnon valinnaiset opinnot, eli niitä opintojaksoja joita haluat liittää osaksi omaa tutkintoasia. Tampereen yliopiston vapaa sivuaineoikeus oikeuttaa sinut valitsemaan lähes mitä tahansa opintoja Tampereen yliopiston sisältä.
Aikaisemmin mainittu monialainen työelämän osaaminen mahdollistuu juuri tämän valinnanvapauden kautta. Suositeltavia valinnaisopintoja Julkisoikeuden rinnalle ovat muun muassa Johtamiskorkeakoulun tarjoamat laajat talouden opintomahdollisuudet.Kun kandidaatin tutkinto on suoritettu, niin seuraava askel on siirtyä syventäviin eli maisterivaiheen opintoihin.
Opintopolku maisterivaiheessa on seuraavanlainen:
julkisoikeusmaisteriJulkisoikeuden syventävät opinnot on jaettu kahteen kokonaisuuteen. Julkisoikeuden syventävä kokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot, joista on opiskelijan on suoritettava vähintään 15 opintopistettä: HALJUS11 Hallinto-oikeuden syventävä jakso, HALJUS12 Valtiosääntöoikeuden syventävä jakso, HALJUS13 Kunnallisoikeuden syventävä jakso, HALJUS14 Euroopan unionin finanssihallinto-oikeus, HALJUS 15 Julkinen eurooppaoikeus sekä HALJUS16 Kunnallisen palvelutuotannon oikeudelliset periaatteet.
Oikeustieteellisen tutkimuksen syventävä kokonaisuus käsittää opintojaksot HALJUS21 Oikeustieteellinen tutkimus sekä HALJUS22 Julkisoikeuden tutkimusjakso. Lisäksi Julkisoikeuden opintosuunnan syventäviin opintoihin kuuluu HALJUS01 Harjoittelu sekä HALJUS99 Pro gradu -seminaari ja -tutkielma.
Ohessa olevista linkeistä voit tutusta tarkemmin…