Hallat ry

JUTA

Julkisen talousjohtamisen opintosuunta

Julkisen talousjohtamisen opintosuunnan tavoitteena on kouluttaa laaja-alaisia talousosaajia uudistuvan julkisen hallinnon tarpeisiin. Julkisen talousjohtamisen osaajien tulee ymmärtää kuntien ja valtiontalouden perusprosesseja sekä kyetä yhdistämään uudenlaisia rahoituksen, arvioinnin, tulosmittaamisen ja strategisen johtamisen malleja julkisen toiminnan erilaisiin ympäristöihin. Tätä osaamista tarvitsevat niin talousjohtajat kuin taloudellisesti ajattelevat yleisjohtajat ja asiantuntijat.

Opintosuunnasta valmistuvat tuntevat syvällisesti julkisen toiminnan taloudellisten voimavarojen suunnittelun, toimeenpanon ja valvonnan mekanismit. He osaavat paitsi julkisen toiminnan ja talouden periaatteet myös liiketalouden ajattelumallien soveltamisen julkiseen hallintoon. Tietotaitoa tarvitaan samanaikaisesti liike- ja kansantaloudesta, sekä julkishallinnon erityispiirteistä.

Opintosuunnasta valmistuvien työllisyysnäkymät ovat erittäin hyvät. Tätä perustelevat sekä opintosuunnan taustalla olevien oppiaineiden hyvä työllistymishistoria että talousasiantuntijoiden kasvava tarve. Valmistuvat maisterit sijoittuvat vaativiin asiantuntija- ja esimiestehtäviin valtion, kuntien ja yritysten toimintayksiköihin niin kotimaassa kuin Euroopan unionin alueella.

Tavallisia tehtävänimikkeitä ovat suunnittelija, tarkastaja, ylitarkastaja, toimitusjohtaja, talousjohtaja ja controller.
Julkisen talousjohtamisen opintosuunnan kandidaattipolku on seuraavanalainen:

JUTA opintopolku
Aluksi sinun tulee suorittaa kaikille hallintotieteilijöille yhteiset opinnot (hallintotieteiden perusopinnot, kieli- ja viestintäopinnot, opiskeluvalmiudet, sekä tieteentekemisen valmiudet).Julkiseen talousjohtamiseen suuntaavat opinnot  ovat erityisesti juuri niitä opintoja, joiden kautta maisteriopintoihin suuntautuminen lähtee liikkeelle.

Julkiseen talousjohtamiseen suuntaavat opinnot -kokonaisuus sisältää opintojaksot: HALJTP01 Julkisen sektorin instituutioiden talous, HALJTA02 Talouden suunnittelu ja päätöksenteko julkisorganisaatioissa, HALJTA03 Julkisen talousjohtamisen informaatio, HALJTA04 Valvonta ja tarkastus julkisessa taloudessa sekä HALJTA05 Tuloksellisuuden arviointi julkisessa toiminnassa.
Näiden kautta opiskelijan on luonteva siirtyä kandidaattipolun vihreiden osien seuraaviin vaiheisiin eli tutkintoon kuuluviin pakollisiin opintojaksoihin (KATLAP21, KATLAP11, HALJTA11 tai HALJTA12) sekä kandidaattiseminaariin ja -tutkielmaan.
Polun sinertävän-liila osio pitää sisällään kandidaatin tutkinnon valinnaiset opinnot, eli niitä opintojaksoja joita haluat liittää osaksi omaa tutkintoasi. Tampereen yliopiston vapaa sivuaineoikeus oikeuttaa sinut valitsemaan lähes mitä tahansa opintoja Tampereen yliopiston sisältä. Aikaisemmin mainittu monialainen osaaminen mahdollistuu juuri tämän valinnanvapauden kautta.
Suositeltavia valinnaisopintoja Julkisen talousjohtamisen rinnalle ovat muun muassa Johtamiskorkeakoulun tarjoamat laajat hallinnon ja oikeuden opintomahdollisuudet. Esimerkiksi kunta- ja aluejohtaminen tai vaikkapa julkisoikeus yhdistettynä Julkiseen talousjohtamiseen tarjoaa erittäin vahvan osaamiskokonaisuuden.
Kun kandidaatin tutkinto on suoritettu, niin seuraava askel on siirtyä syventäviin eli maisterivaiheen opintoihin. Opintopolku maisterivaiheessa on seuraavanlainen:
JUTA maisteripolkuJulkisen talousjohtamisen opintosuunnan syventävät opinnot on jaettu teemoittain kokonaisuuksiksi.Julkisyhteisön laskentatoimen teoria -kokonaisuuteen kuuluvat opintojaksot HALJTS01 Tilinpäätösinformaation tulkinta julkisessa hallinnossa 5 sekä HALJTS02 Tarkastusmenetelmien teoria ja käytäntö.

Julkisen talousjohtamisen ympäristön muutos -kokonaisuuteen kuuluvat opintojaksot HALJTS03 Julkisen sektrorin rahoitusjärjestelmät, HALJTS04 Julkinen talousjohtaminen ja muuttuvat hallintorakenteet, KATTAS34 Aluetalous ja kaupunkitalous sekä HALJTS05 Harjoittelu.Julkisen talousjohtamisen Tutkimusta tukeviin opintoihin -kokonaisuuteen kuuluvat opintojaksot HALJTS06 Tuloksellisuuden arvioinnin teoria ja tutkimus sekä HALJTS07 Julkisen talousjohtamisen tutkimusotteet sekä HALJTS99 Pro gradu -seminaari ja -tutkielma.

Ohessa olevista linkeistä voit tutusta tarkemmin…

Julkisen talousjohtamisen opintosuuntaan
http://www.uta.fi/jkk/hal/opintosuunnat/jtj/esittely.html
http://www.uta.fi/jkk/hal/opintosuunnat/jtj/valmiudet.html

Opintojen etenemiseen
Johtamiskorkeakouluun (JKK)