Hallat ry

KAJO

Kunta- ja aluejohtamisen opintosuunta

Kunta- ja aluejohtamisen opintosuunta kouluttaa julkishallinnon ja erityisesti paikallis- ja aluehallinnon vankkoja osaajia. Kunta- ja aluejohtamisen eli KAJON kasvatit työllistyvät pääasiassa erilaisiin johto- ja asiantuntijatehtäviin julkisyhteisöihin. Julkisyhteisöillä tässä tarkoitetaan niitä kaikkia toimijoita, jotka ovat keskenään vuorovaikutuksessa kuntalaisten hyvinvoinnin tuottamisessa.

KAJO:ssa kouluttautuneet työskentelevät muun muassa talous-, hallinto- ja kunnanjohtajina sekä monissa muissa tavoittelemisen arvoisissa työtehtävissä. Työtehtävät ovat moninaisia, palkkataso erittäin kilpailukykyinen ja toimintakentän haasteellisuus takaa työn mielekkyyden säilymisen.

Opintosuuntana Kunta- ja aluejohtaminen tarjoaa väylän vahvaan yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen, jossa pääset oikeasti vaikuttamaan hyvinvointivaltion kehitykseen päivittäisessä työympäristössäsi.

Paljon puhutut kuntaliitokset, sekä julkisyhteisöiden laajat rakenteelliset muutokset eivät vaikuta juurikaan työllistymiseen, sillä kunnallishallinnon suuri eläköitymisaste ja ympäristön moniulotteinen muutosprosessi on synnyttänyt tarvetta uudenlaiselle osaamiselle.

Paikallis- ja aluehallinto ei ole kuivien, harmaiden ja kahvitahra-kravattien työmaa, vaan dynaaminen ja muita sektoreita runsaasti moniulotteisempi toimintakenttä.

Julkinen ja yksityinen sektori on monilta osin limittynyt toisiinsa ja on näin ollen synnyttänyt ”poikkisektoraalista” osaamisen tarvetta. Tietotaitoa tarvitaan samanaikaisesti liike- ja kansantaloudesta, sekä julkishallinnon erityispiirteistä. Johtamiskorkeakoulun hallintotieteiden tutkinto-ohjelma ja erityisesti kunta- ja aluejohtamisen opintosuunta tarjoaa näitä monialaisia osaajia.

Kunta ja aluejohtamisen opintosuunnan kandidaattipolku on seuraavanalainen:
kandidaattikajoAluksi sinun tulee suorittaa kaikille hallintotieteilijöille yhteiset opinnot (hallintotieteiden perusopinnot, kieli- ja viestintäopinnot, opiskeluvalmiudet, sekä tieteentekemisen valmiudet).

Kunta- ja aluejohtamisen suuntaavat opinnot ovat erityisesti juuri niitä opintoja, joiden kautta maisteri opintoihin suuntautuminen lähtee liikkeelle.

Kunta- ja aluejohtamiseen suuntaavat opinnot -kokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot: HALKAP01 Johdatus kunta- ja aluejohtamiseen, HALKAA12 Strateginen johtaminen julkisyhteisöissä, HALKAA13 Kuntapalvelujen johtaminen, HALKAA14 Johdatus aluekehittämiseen sekä HALKAA15 Luova kaupunkikehittäminen.

Näiden kautta opiskelijan on luonteva siirtyä kandidaattipolun vihreiden osien seuraaviin vaiheisiin eli tutkimuspraktikumiin ja kandidaattiseminaariin ja -tutkielmaan.

Polun sinertävän-liila osio pitää sisällään kandidaatin tutkinnon valinnaiset opinnot, eli niitä opintojaksoja joita haluat liittää osaksi omaa tutkintoasia. Tampereen yliopiston vapaa sivuaineoikeus oikeuttaa sinut valitsemaan lähes mitä tahansa opintoja Tampereen yliopiston sisältä.

Aikaisemmin mainittu monialainen koulutuskokonaisuus mahdollistuu juuri tämän valinnanvapauden kautta. Suositeltavia valinnaisopintoja Kunta- ja aluejohtamisen rinnalle ovat muun muassa Johtamiskorkeakoulun tarjoamat laajat talouden ja oikeuden opintomahdollisuudet. Esimerkiksi laskentatoimi yhdistettynä Kunta- ja aluejohtamiseen tarjoaa erittäin vahvan osaamiskokonaisuuden, joka on työmarkkinoilla varmasti kovaakin kovempaa valuuttaa.

Kun kandidaatin tutkinto on suoritettu, niin seuraava askel on siirtyä syventäviin eli maisterivaiheen opintoihin.

Opintopolku maisterivaiheessa on seuraavanlainen:

KAJOmaisteri

Kunta- ja aluejohtamisen opintosuunnan syventävät opinnot koostuvat opintojaksoista HALKAS11 Paikallinen muutos ja hallinta, HALKAS12 Uudistumisen dynamiikka ja innovaatioajattelu, HALKAS13 Kuntien ja alueiden kansainväliset hallintasuhteet, HALKAS14 Europe in transition sekä HALKAS15 Kunta- ja aluejohtamisen syventävä erikoiskurssi. Lisäksi syventävissä opinnoissa suoritetaan HALKAS16 Harjoittelu sekä HALKAS99 Pro gradu -seminaari ja -tutkielma.

Maisterivaihe sisältää kandidaattivaiheen tavoin myös valinnaisia opintoja, joilla voi muokata tutkintoasi haluamaasi suuntaan.

Ohessa olevista linkeistä voit tutusta tarkemmin…
Kunta- ja aluejohtamisen opintosuuntaan
Opintojen etenemiseen
Johtamiskorkeakouluun (JKK)