Hallintotiede

Lähetä uusi tentti

 

HALHAA12 Julkiset hallinta- ja hallintojärjestelmät

Tentin tyyppi: kirjatentti
Tentaattori: Jan-Erik Johanson
Tentin päivämäärä: 2.2.2015

1. Miten julkinen politiikka ja demokratia liittyvät toisiinsa? Vastausohje: Esittele ensin yksi näkemys siitä, mitä demokratia on. Selitä sen jälkeen, miten suora ja edustuksellinen demokratia poikkeavat toisistaan ja kerro lopuksi, mitä jännitteitä hallinnon ja politiikan suhteeseen voi sisältyä.
2. Miten verkostot toimivat? Vastausohje: Esittele ensin kaksi verkostotutkimuksen tutkimusaihetta. Selosta sen jälkeen, mitä myönteisiä vaikutuksia verkostoilla voi olla ja kerro lopuksi miten verkostot liittyvät governance-teorioihin.
3. Mitä valta on? Vastausohje: Kerro ensin mitä valta on ja selosta sitten vallan neljän kasvon keskeiset piirteet.

 

HALHAA12 Julkiset hallinta- ja hallintojärjestelmät
Tentin tyyppi: kirjatentti
Tentaattori: Petri Virtanen/ Jari Stenvall
Tentin päivämäärä: 12.3.2014

1. Problematisoi omaa käsitystäsi Suomen valtiosta valtioteorioiden avulla.

HALHAA12 Julkiset hallinta- ja hallintojärjestelmät
Tentin tyyppi: luentotentti
Tentaattori: Petri Virtanen & Jari Stenvall
Tentin päivämäärä: 26.2.2014

1. Kuntarakennetta ja sosiaali- ja terveyspalveluiden hallinnon järjestämismallia uudistetaan Suomessa parhaillaan – miten uudistuksia on perusteltu ja millaiseen ratkaisuun ollaan päättymässä?

2. Asiakaskeskeisydeestä asiakasläheisyyteen julkisten palvelujen kehittämisessä – mitä tämä muutos tarkoittaa palvelujen käyttäjän kannalta?

3. Minkälaiset toimintaympäristöön liittyvät kehityspiirteet ovat viime aikoina luentojen perusteella lisänneet julkisen sektorin uudistamistarpeita?

4. Pohdi sitä, miten suuriruhtinaskunnan ajalla kehittyvät piirteet näkyvät yhä tämän päivänä julkisessa hallinnossa. pohdi lyhyesti myös sitä, kuinka tärkeä on historiallisen kehityksen ymmärtäminen nykyisen hallinnon toiminnan kannalta ja perustele vastauksesi.

Opintojakson nimi ja tunnus: HALHAA15 – Organisaatioiden muutos ja kehittäminen
Tentin tyyppi: luentotentti
Tentaattori: af ursin
Tentin päivämäärä: 13.1

Tenttikysymykset:

1.selvitä ja piohdi mitä hyötyjä haetaan luotaessa moniammatillisia tiimejä. Pohdi myös mitä riskejä tiimeihin liittyy.

2. Selvitä loose-tight ajattelua ja ota siitä esimerkki. Selvitä myös. miten ajattelulla on selitetty organisaatiorakenteen yhteyyä organisaation menestymiseen.

Opintojakson nimi ja tunnus: HALHAA12
Tentin tyyppi: kirjatentti
Tentaattori: Risto Harisalo?
Tentin päivämäärä: 28.11.2013

Tenttikysymykset: 1. Problematisoi käsitystäsi Suomen valtiosta valtioteorioiden pohjalta.

Opintojakson nimi ja tunnus: HALHAA15 Organisaatioiden muutos ja kehittäminen
Tentin tyyppi: luentotentti
Tentaattori: Klaus af Ursin
Tentin päivämäärä: 22.11.2013

Tenttikysymykset: Vastaa molempiin kysymyksiin!

1) Millaisia haasteita erilaisten ohjaus- ja koordinaatiointivaatimusten huomiointi aiheuttaa organisaatiorakenteelle? Kerro esimerkki?

2) Selvitä Ståhle – Grönroosin kolmen systeemiympäristön mallin käytettävyyttä organisaation muutoksen analysoimisessa?


Opintojakson nimi ja tunnus: HALHAA15 – ORGANISAATION MUUTOS JA KEHITTÄMINEN
Tentin tyyppi: kirjatentti
Tentaattori: KLAUS AF URSIN
Tentin päivämäärä: 15.1.2013
Tenttikysymykset:

1.Pooli
Organisaation keskitetty johtaminen- miten organisaatiota voidaan johtaa keskitetysti? Käytä esim.

3.Pooli
organisaation itseuudistuminen- Miten ymmärrät organisaation itseuudistamisen keskeiset periaattee?

4. Pooli
Sosiaaliset verkostot-Miten ymmärrät organisaation itseuudistamisen keskeiset periatteet?

Pidä blogia WordPress.comissa.

Ylös ↑

%d bloggaajaa tykkää tästä: