Kentältä kuuluu kummia

Hallain propagandanministeriön kirjaamossa vastaanotettiin 29.4.2013 klo 15.51 Tampereen yliopiston kunnallisalan opiskelijoiden alkoholilainsäädännöllisteknillinen jaoston, omien sanojensa mukaan, Lounais-Suomen aluehallintovirastolle toimittama kantelu, joka koskee epäiltyä laitonta alkoholijuomien ja väkiviinan myyntiä Salon kaupungin alueella.

Vaikka Hallat ry:n hallitus suhtautuu toistaiseksi hieman skeptisesti siihen, onko se kutsunut koolle edellä mainitun jaoston, jonka kokoonpano on toistaiseksi pysynyt hämärän peitossa, päätti se julkaista toimitetun kantelun hallain virallisella verkkosivulla. 

Samalla hallain korkea ministerineuvosto, jota ainejärjestön hallitukseksikin kutsutaan, haluaa todeta, että alkoholiasiat kuuluvat kiistattomasti toimielimen ydintoimialueeseen ja nimesi samalla em. kokonaistoimialueen yhdeksi hallituskauden strategiseksi painopistealueeksi. Samalla Hallat ry:n hallitus haluaa todeta, että vaati itseltään ja muilta kuntakentän toimijoita, kuten Salon kaupungilta, erityistä huolellisuutta nimenomaisten alkoholilainsäädännölisteknillisten asioiden hoidossa.
—-
KANTELU LAITTOMASTA ALKOHOLIJUOMIEN JA VÄKIVIINAN MYYNNISTÄ SALON KAUPUNGIN ALUEELLA
Tampereen yliopiston kunnallisalan opiskelijoiden alkoholilainsäädännöllisteknillinen jaosto on huolestunut siitä, että viranomaisten laiminlyönnit ovat johtaneet siihen, että opiskelijat ja muut lakia kunnioittavat kansalaiset ostavat alkoholia laittomasti Salon kaupungissa näin Vapun kynnyksellä.
Alkoholilain 8.12.1994/1143 4. Luvun ”Alkoholijuomien ja väkiviinan myynti ja muu luovuttaminen sekä välittäminen” 12 § mukaan alkoholijuomien vähittäismyyntiä saa harjoittaa ainoastaan kunnassa, jossa kunnanvaltuusto on antanut siihen suostumuksen.
Tampereen yliopiston kunnallisalan opiskelijoiden alkoholilainsäädännöllisteknillisen jaoston huolena on, että em. hyväksyntä, jota Alkoholilain § 12 koskee puuttuu Salon kaupungilta, joka on muodostettu juridisesti lakkauttamalla entinen Salon kaupunki ja perustamalla uusi kaupunki, joka muodostui entisen Salon lisäksi entisten Halikon, Kiikalan, Kiskon, Kuusjoen, Muurlan, Perttelin, Perniön ja Suomusjärven sekä Särkisalon kunnista.
Tulkintamme mukaan myöskään kuntajakolain 8. luku ”Omaisuuden ja velkojen siirtyminen kunnan lakatessa” ei voi siirtää tätä yksittäistä valtuuston päätösvallassa olevaa lupaa uudelle perustetulle kunnalle, koska Kuntajakolain 8. Luvun 36§ ei voida katsoa pitävän sisällään kunnan myöntämiä alkoholin vähittäismyyntilupia, koska 8. luku käsittelee omaisuuseriä, velkoja ja velvoitteita.
Myöskään uuden Salon kaupungin yhdistymissopimuksessa mainittu ”Uusi kunta saa lakkaavien kuntien omaisuudet ja vastaa kuntien veloista ja velvoitteista kuntajakolain 19 §:n mukaisesti” ei tulkintamme mukaan vastaa Alkoholilain 12§ mukaista valtuuston päätöstä alkoholijuomien ja väkiviinan myynnin sallimiseksi.
Tampereen yliopiston kunnallisalan opiskelijoiden alkoholilainsäädännöllistekninen jaosto kysyykin, mihin toimiin Lounais-Suomen aluehallintovirasto ja Valvira aikovat ryhtyä lopettaakseen laittoman alkoholijuomien ja väkiviinan myynnin Salon kaupungin alueella sekä mielellään myös Turussa, vaikka tämä lieneekin juridisesti väärin, joskin moraalisesti oikein.

Tampereen yliopiston kunnallisalan opiskelijoiden alkoholilainsäädännöllistekninen jaosto
29.4.2013

Tampere
alkoholitekninen_jaosto@outlook.com

Kommentointi on suljettu.

Pidä blogia WordPress.comissa.

Ylös ↑

%d bloggaajaa tykkää tästä: