Keskustelutilaisuus: Hallat tienristeyksessä vai päätepisteessä?

Yliopiston tutkintouudistuksen seurauksena hallintotieteiden ainejärjestöjen roolit ovat muuttuneet. Uudessa rakenteessa uudet opiskelijat eivät sijoitu automaattisesti yhden ainejärjestön jäseniksi vaan ovat kaikkien kolmen (Hallat, Spatikka ja Staabi) ainejärjestöyhteisön jäseniä.
Hallat ry:n rooli kunnallistieteiden opiskelijoita yhteenkokoavana yhteisönä on hämärtynyt. Tämä johtuu siitä, että kunta- ja aluejohtamista lukuunottamatta, entiset kunnallistieteet ovat siirtyneet osaksi muita opintosuuntia.

Kaikki kehitystä seuranneet ja ainejärjestötyössä aktiivisesti toimineet ovat voineet huomata, että toiminta nykymuodossaan ei ole tarkoituksenmukaista. Edellä mainittujen syiden vuoksi on Hallat ry:n hallitus päättänyt kutsua jäseniä yhteen keskustelemaan ainejärjestön tulevaisuuden linjauksista ja erityisesti ainejärjestön asemasta osana hallintotieteiden opiskelijoiden ainejärjestökenttää.

Keskustelutilaisuus järjestetään tiistaina 11.11. klo 18.00 alkaen Panimoravintola Plevnan kabinetissa.

Keskustelun pohjaksi ja esimerkeiksi hallitus on laatinut kolme mahdollista skenaariota ainejärjestön tulevaisuudesta:

1. Ainejärjestön toiminta suunnataan opintosuuntavalintansa tehneille opiskelijoille erityisesti 3. vuoden opiskelijoista eteenpäin. Hallat ei osallistu jatkossa hallintotieteiden fuksien tuutorointiin.

Toimintaa suunnataan enemmän kunnallistieteiden koulutuspoliittiseen edunvalvontaan ja työelämäsuhteisiin.

Ainejärjestön jäseninä toimivat myös alumnit, joiden kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä.

Hallat ry on kunnallistieteiden edunvalvoja ja jäseniksi ovat tervetulleita kaikki kunnallistieteistä kiinnostuneet opintosuunnasta riippumatta.

2. Hallat ry toimii jatkossa erityisesti kunta- ja aluejohtamisen opintosuunnan opiskelijoiden edunvalvontayhdistyksenä.

Toiminta suunnataan opintosuuntavalintansa tehneille opiskelijoille. Hallat ei osallistu jatkossa hallintotieteiden fuksien tuutorointiin.

Jäseniksi ovat tervetulleita kunnalistieteistä kiinnostuneet opiskelijat myös muista opintosuunnista.

3. Hallat ry puretaan ja yhdistyksen varat luovutetaan sääntöjen määräämällä tavalla Tampereen yliopiston tukisäätiön kunnallisopintojen stipendirahastoon.

HUOM! Hallituksen skenaariot on laadittu keskustelua virittelemään. Oman skenaarion esittäminen on mahdollista keskustelutilaisuudessa ja myös tämän tapahtumasivun seinä voi toimia etukäteen keskusteluareenana.

Keskustelutilaisuuden antia tullaan käyttämään pohjana ensi vuoden toimintasuunnitelman laatimiselle. Varsinaiset päätökset tehdään Hallat ry:n syyskokouksessa 25.11.2014.

Tervetuloa keskustelemaan ainejärjestömme tulevaisuudesta!
Hallitus

Kommentointi on suljettu.

Pidä blogia WordPress.comissa.

Ylös ↑

%d bloggaajaa tykkää tästä: